Subsidie voor opleidingen (STAP- budget)

door admin
Subsidie voor opleidingen (STAP- budget)

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP (Stimuleren Arbeidsmarkt Positie) -budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

*Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Wie kan het STAP-budget aanvragen?
Je kunt het STAP-budget aanvragen indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoe vraag je het STAP-budget aan?
Vanaf 1 maart 2022 kun je via het STAP-portaal het STAP-budget digitaal aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

*Schrijf je eerst in bij de opleider voordat je de aanvraag doet.

Na inschrijving zal de opleider namelijk een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget worden geüpload.

Hoe weet ik welke opleiders er mee doen en of ik dus recht heb op het STAP-budget?
Je kunt hier op twee manieren achter komen. Allereerst via de opleider zelf. Vaak staat dit dan op hun website vermeldt. De tweede mogelijkheid is via het STAP-portaal van het UWV. Op de informatiepagina van het UWV wordt het mogelijk per 1 maart 2022 om inzage te krijgen in het scholingsregister. DUO houdt de lijst met opleidingen bij.

*Je kunt dus alleen gebruik maken van het STAP-budget als de scholingsactiviteit en opleider in het scholingsregister staat.

Wanneer kan het STAP-budget worden aangevraagd?
Er zijn vijf tijdvakken in 2022 waarbinnen STAP-budget aangevraagd kan worden. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze vijf aanvraagtijdvakken.

Tijdvak:

Maand:

Uiterlijk starten op:

1

Maart – April

31-07-2022

2

Mei – juni

30-09-2022

3

Juli – Augustus

30-11-2022

4

September – Oktober

31-01-2023

5

November – December

31-03-2023

*Vraag het STAP-budget dus niet te vroeg aan. De scholingsactiviteit die je wilt volgen moet binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen.

 

Is er onbeperkt budget?
De overheid stelt 220 miljoen euro beschikbaar voor alle scholingsactiviteiten die onder het STAP-budget vallen! Dit bedrag wordt verdeeld over de vijf aanvraagtijdvakken. Als bij jouw aanvraag blijkt dat in dat tijdvak geen budget meer is om nog een STAP-budget toe te kennen, dan kun je in een volgend tijdvak alsnog het STAP-budget aanvragen.

Wat als mijn scholing meer kost dan € 1000 euro?
Wanneer de scholingsactiviteit die jij wilt volgen meer kost van € 1000 euro, dan zal je de meerkosten zelf moeten betalen. Je opleider zal dan een factuur aan het UWV sturen voor het deel dat door middel van het STAP-budget betaald wordt en zal separaat een factuur aan jou sturen voor het voldoen van het resterende bedrag.

Wat gebeurt er als ik de scholing niet kan volgen of niet kan afronden?
Als je de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er geen recht op subsidie. Je moet dit dan zo snel mogelijk aan het UWV doorgeven, zodat het UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan jezelf, dan kan je voor een periode van maximaal 2 jaar uitgesloten worden van het aanvragen van STAP-budget. Je hebt je scholing goed afgerond wanneer je ten minste 80% van de tijd aanwezig was.

Wat gebeurt er nadat de scholing is afgerond?
Binnen 3 maanden na het afronden van je scholing ontvangt het UWV van je opleider een bewijs van deelname. Vervolgens wordt de subsidie definitief toegekend of, als niet aan de verplichtingen is voldaan, afgewezen.

Lijkt het je wat om gastouder te worden of wil je je kennis graag uitbreiden met een training of cursus? Voor vragen kun je altijd bij ons terecht.

Wij begeleiden je hier graag bij! 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy