Privacy

door admin

De AVG, gericht op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Jouw privacy vinden wij belangrijk. Vertrouwen en respect zijn dan ook sleutelwoorden voor de bemiddeling en begeleiding door VanHarteLief. Voordat wij een samenwerking aangaan met jou, als gastouder of ouder, vragen wij altijd om expliciete toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens worden:

1. Gebruikt voor het opstellen van contracten, facturen, jaaropgaven, evaluaties, voortgangsgesprekken, risico-inventarisatie en (algemene) correspondentie via mail, app of briefwisseling.

2. Opgenomen in onze administratie.

3. Niet verstrekt aan derden, tenzij de wet ons hier om vraagt (bijvoorbeeld de belastingdienst).

4. Niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

5. Op jouw verzoek ter inzage gesteld, overgeheveld naar een andere organisatie of bedrijf of gewist.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy