Oudercommissie

door admin

Meepraten en meedenken: gastouderopvang doe je tenslotte samen!

Samenstelling oudercommissie

Op dit moment bestaat onze oudercommissie uit twee actieve leden:
      Liz Veendrick (Emmeloord) en Brenda Schoonhoven (Zwolle);
Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.
      Dit betekent dat er plek is voor een nieuw lid of leden!


Adviesrecht

De oudercommissie adviseert ons gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens onze vergadermomenten bespreken wij samen welke zaken aandacht nodig hebben. Het kan ook zijn dat wij een verzoek doen aan de commissie om advies uit te brengen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de bureaukosten. Er zijn veel zaken waarover de commissie ons kan adviseren, denk hierbij aan:

▪ de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid.
het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
▪ de openingstijden
▪ het beleid rondom voorschoolse educatie
▪ wijzigingen van de prijs van de kinderopvang


Werkwijze oudercommissie

De taken en verantwoordelijkheden van de commissie staan beschreven in een reglement. Daaraan gekoppeld is het huishoudelijk reglement. Hierin staan de meer praktische zaken beschreven.


Vergadering

Vergaderen en/of overleg kan op verschillende manieren. Online, contact via de mail of app. We hebben met elkaar afgesproken dat de oudercommissie minimaal één keer per jaar in (gedeeltelijke) aanwezigheid van VanHarteLief bij elkaar komt. Overige vergaderingen en/of overleggen zullen plaatsvinden al naar gelang dit noodzakelijk is voor de invulling en uitvoering van de taken van de oudercommissie.


Actie- en besluitenlijst

Na iedere vergadering van de oudercommissie wordt er een actie en besluitenlijst opgesteld. Alle ouders die zijn aangesloten bij ons gastouderbureau kunnen dit document terugvinden op hun persoonlijke VanHarteLief pagina.


Onze oudercommissie zoekt nieuwe leden!

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons gastouderbureau en daarmee samenhangend de kwaliteit van de gastouderopvang?

Geef je interesse aan door te mailen naar: oudercommissie@vanhartelief.nl.

Ik ben Liz Veendrick, moeder van drie kinderen. Onze kinderen gaan via van HarteLief naar de gastouders.

Wij vinden gastouder opvang heel fijn omdat de kinderen zich bij de vaste gastouder écht thuis voelen. Vertrouwde gezichten, een gezellige sfeer en elkaar goed kennen, geeft zo’n goede start de eerste jaren.

Ik vind het belangrijk dat ouders meedenken over de gastouderopvang, daarom ben ik lid geworden van de oudercommissie.

Ik ben Brenda Schoonhoven, getrouwd met Kristian en moeder van twee jongens die via van HarteLief gastouderopvang krijgen.

Wij hebben voor een gastouder gekozen omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen één vast gezicht hebben en dat ze worden opgevangen op een plek waar ze zich thuis voelen. Dat is fantastisch gelukt en we zijn na ruim 5 jaar nog steeds blij met onze gastouder!

Ik ben lid van de oudercommissie omdat ik vind dat je goede opvang samen vorm moet geven. Niet alleen samen met de gastouder maar ook met het gastouderbureau. Ik vind het dan ook leuk om samen te sparren over de keuzes die er gemaakt worden, het pedagogisch beleid en alles wat nog meer invloed heeft op de kwaliteit van de opvang en de zorg voor de gastouders.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy