Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder

door admin

Als je wilt werken als gastouder, moet je een geschikt diploma hebben.
Controleer of je diploma in onderstaande lijst van kwalificerende opleidingen staat.

Middelbaar beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

A verpleegkundige
Activiteitenbegeleider (AB)
Activiteitenbegeleiding (AB)
Agogisch Werk (AW)
Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
Akte Kleuterleidster A
Akte Kleuterleidster B
Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
Arbeidstherapie (AT)
A-Verpleegkundige
A-verpleegster
A-verpleger
B Verpleegkundige
B-Verpleegkundige
B-verpleger
CIOS algemeen sportleider/ster
Cultureel werk (CW)
Diploma A (ziekenverpleging)
Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Getuigschrift A (ziekenverpleging)
Getuigschrift B (ziekenverpleging)
Helpende breed 2
Helpende sociaal agogisch werk 2
Helpende welzijn 2
Helpende Zorg en Welzijn 2
Inrichtingswerk (IW)
Kinderbescherming A
Kinderbescherming B
Kinderverzorging en Opvoeding;
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
Kinderverzorgster (KV)
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
Kultureel werk (KW)
Leidster kindercentra (niet van OVDB)
Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3
Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
Medewerker maatschappelijke zorg
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 Pedagogisch werker
Pedagogisch werker 3
Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch Werker Jeugdzorg niveau 4
Pedagogisch Werker kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 3
Pedagogisch Werker niveau 4
Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
Residentieel Werk (RW)
Sociaal Agogisch 2
Sociaal Agogisch II
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
Sociaal Cultureel Werk
Sociaal Dienstverlener (SD)
Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW lang of onder WEB)
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi)residenti le hulpverlening
Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
Sport- en bewegingsco rdinator (niveau 4)
Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
SPW lang
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
Verpleegkunde
Verpleegkunde A
Verpleegkunde B
Verpleegkunde Z
Verpleegkundige
Verpleegkundige Z
Verplegende (VP)
Verpleging (VP)
Verpleging A
Verpleging B
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
Verzorgende beroepen (VZ)
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
Verzorging (VZ)
Verzorgingsassistent(e)
Z Verpleegkundige
Z-Verpleegkundige
Zwakzinnigenzorg

Hoger beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid NXI
Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in
Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs
in het vak Lichamelijke oefening
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs
in het vak Nuttige Handwerken voor Meisjes
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Applicatiecursus leraar basisonderwijs
(als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
Associate Degree Kinderopvang
Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
Bachelor of Nursing
Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Cultureel Werk (CW)
Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Docent Dans
Docent Drama
Docent Mime
Docerend musicus
Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD
Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en
volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Hoofdonderwijzer
Inrichtingswerk (IW)
Jeugdwelzijnswerk
Kinderverzorging en kinderopvoeding
Kinderverzorging en opvoeding
Kreatief Educatief Werk
Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau
(docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
Kunstzinnige therapie
Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
Leraar speciaal onderwijs
Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
Lerarenopleiding Omgangskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
Maatschappelijk Werk (MW)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
Pedagogiek (HBO-bachelor)
Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
Pedagogisch management Kinderopvang
Pedagogische Academie
Sociaal kunstzinnige therapie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Sport en Bewegen
Verpleegkunde
3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
trainingen

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy